Webinar

Vill du kunna garantera dina kunder säker informationshantering och kommunikation i Microsoft 365?

Oktober, 2020

26

09:00 AM – 10:00 AM CET

Session Information

Agenda:

Med Avepoint skyddar du dina kunders tjänster i Microsoft 365 från dag 1.

Du konfigurerar Teams, Groups, Sharepoint och OneDrive enkelt och snabbt, baserat på dina kunders säkerhetskrav. Dessutom kan du löpande leverera status- och säkerhetsrapporter och öka din marginal.

Speaker

Camilla Ma

Channel Account Manager AvePoint

SEE PROFILE

Register for this training and get instant access to Cloud Champion!

Cloud Champion is a free program spondored by Microsoft Sweden and your Distributor to help you grow your cloud business. The program provides personalized guidance, training, promos, incentives and resources in four key areas: Business, Sales, Marketing and Technical.

By registering to this training you will automatically be registered in Cloud Champion for free to start improving your cloud business!

MORE ABOUT CLOUD CHAMPION