Sälj Microsoft 365 E5!

Välkomna till denna utbildningsserie med fokus på värdet av E5:an och dess komponenter!

Träningsserien är uppdelad i fem sessioner; med en översiktlig del av E5 som följs av fyra block inriktade på komponenterna Compliance, Security, Analytics och Teams, Callings & Meetings.

Under seriens gång kommer vi gå igenom de olika komponenterna ur ett säljperspektiv och bjuda på riktiga exempel och hands-on verktyg för att ni ska känna er bekväma med att föra säljdialogen mot slutkund oavsett om det är en full E5:a eller någon av komponenterna ni säljer in.

Översikt av Microsoft 365 E5

Serien börjar med en introduktion till Microsoft 365 E5 ur ett övergripande och kommersiellt perspektiv levererad av Nina Rapp. Här går vi igenom hur de olika komponenterna i E5-licensen hänger ihop och bjuder på tips och trix kring hur man håller säljdialogen levande utan att bli för teknisk, med fokus på värdet av de olika komponenterna.

I denna session berättar vi även om de trender och möjligheter vi ser på den svenska marknaden idag och hur du kan känna dig trygg i att ta en M365 E5 dialog med din kund.

Vi ser även på myter som att M365 E5 är dyrt och går in på hur vi kan stötta kunder med behov av kostnadsbesparing.

NEW DATE

December, 2020

10

15:00 - 16:00

Compliance

Många partner såväl som kunder finner att compliance är ett svårnavigerat ämne.

I denna session berättar Daniel Sörlöv hur man öppnar dörren för en dialog kring moln, juridik och säkerhet på ett förtroendeingivande sätt och ger exempel på hur du lyfter frågan med kund från olika ingångsvinklar.

Analytics

När  mycket data finns tillgängligt somdet gör idag har analytics blivit ett allt hetare och viktigare ämne i kunddialogen, vilket ställer nya krav på behovet att kunna analysera och dra rätt slutsattser.

December, 2020

9

15:30 - 16:30

Petter berättar i denna session hur du vinner dialogen kring Analytics med kund genom att ställa rätt frågor och ger exempel på användningsområden. 

December, 2020

14

15:00 - 16:00

Värdet av E5 Security, och hur gör vi en Up-Sell?

I Microsoft 365 E5 eller Enterprise Mobility + Security E5 finns ett antal unika komponenter som verkligen kan hjälpa kunden att säkra upp sin IT-miljö.

Vilka är dessa funktioner/tjänster och vilket värde ger de våra kunder? Hur skiljer sig E5 från E3?  

Oscar och Fredrik kommer bland annat gå igenom hur vi kan driva en ny affär eller Up-Sell från E3 med hjälp av Risk based Conditional Access, Microsoft Defender for Identity och Cloud App Security.  

Teams callings and meetings

Behovet av effektiva mötesverktyg med inbyggd telefoni har aldrig varit större. 

January, 2021

20

15:00 - 16:00

Dagens arbetssituation ställer höga krav på sömlösa integrationer, bland annat mellan telefoni och IT där Teams är en stor komponent.  detta tillfälle kommer Linus att gå igenom hur vi tar dialogen kring Teams Callings and Meetings till nästa fas tillsammans med kunden. 

January, 2021

TBD

Wrap Up

Wrap up with Nina Rapp

Speakers

Nina Rapp

Enterprise Lead for Modern Work and Security Microsoft

See LinkedIn profile

Oscar Kjellberg

Partner Technology Strategist - Ai in every Solution Microsoft

See LinkedIn profile

Fredrik Haventon

Technology Specialist Security & Compliance Microsoft

See LinkedIn profile

Linus Nyholm

Technical Specialist Microsoft

See LinkedIn profile

Petter Olsson

Intelligence Technical Specialist Microsoft

See LinkedIn profile

Daniel Sörlöv

Technical Specialist | Security & Compliance Microsoft

See LinkedIn profile

Register for this webinar and get instant access to Cloud Champion!

Cloud Champion is a free program offered by Microsoft Sweden to help you grow your cloud business. The program provides personalized guidance, training, promos, incentives and resources in four key areas: Business, Sales, Marketing and Technical.

By registering to this webinar you will automatically be registered in Cloud Champion for free to start improving your cloud business!

MORE ABOUT CLOUD CHAMPION