TitleFormatTechnologiesLanguageAudienceProviderDate
Microsoft Project & Visio – The easy guide to maximize your business opportunitiesOn-DemandProjectEnglishBusinessMarketingTechnicalSalesMicrosoft2019-09-19
The new Microsoft Project for the Modern WorkplaceOn-DemandProjectEnglishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-01-28
MS-900-Del 2: Förstå grundläggande tjänster och koncept i Microsoft 365On-DemandProjectSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-03
MS-900-Del 3: Förstå säkerhet, efterlevnad, sekretess och tillit i Microsoft 365On-DemandProjectSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-18
MS-900-Del 4: Förstå Microsoft 365 prissättning och supportOn-DemandProjectSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-27
Microsoft Project and Visio - March GlobalOn-DemandProjectEnglishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-03
Project Plan 3: Microsofts bästa lösning för att hantera projekt i en tid av kontinuerlig förändringOnlineProjectSwedishSalesMicrosoft2020-05-26
Project Plan 3: Microsoft's best solution to manage projects in the era of continuous changeOn-DemandProjectEnglishBusinessMarketingSalesTechnicalMicrosoft2020-05-25
Microsoft Project & Power Platform Extensibility Volume 1On-DemandPower BIPower PlatformProjectEnglishTechnicalSalesMicrosoft2020-09-23